Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Truy cập trang quản trị


Đăng nhập hệ thống
         1. Yêu cầu

         - Để sử dụng được phần mềm, người dùng phải có kết nối internet, trình duyệt web (khuyến cáo nên dùng Mozilla Firefox 18 trở lên).
         - Nế
u máy tính chưa cài đặt trình duyệt Moziila FireFox thì vào địa chỉ http://www.mozilla.org/vi/firefox/new/ để tải về và cài đặt.

         2. Đăng nhập

         - Bư
ớc 1: Mở trình duyệt bằng cách tìm đến biểu tượng , sau đó click đúp chuột vào biểu tượng (hoặc click chuột phải vào biểu tượng chọn Open) để mở.

         - Bư
ớc 2: Gõ chính xác đường dẫn của phần mềm: http://eqms.eos.edu.vn vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập (Minh họa hình dưới).


Hình 1: Cửa sổ đăng nhập vào phần mềm
         - Bước 3: Gõ tên đăng nhập, mật khẩu, mã bảo vệ (ký tự phía bên phải ô nhập) vào từng ô tương ứng. Sau đó nhấp chuột vào Đăng nhập để vào phần mềm. (Minh họa hình 2, đăng nhập với tài khoản cấp Sở)

 Hình 2: Nhập thông tin đăng nhập
         Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị giao diện tổng quan theo từng cấp tương ứng.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video