Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Tìm kiếm


Chức năng tìm kiếm đối tượng cho phép người dùng tìm kiếm 1 hoặc nhiều đối tượng trong đơn vị với các thông tin được chọn.

-        Cách thực hiện: Người quản trị click chuột vào Tìm kiếm sau đó chọn các thông tin cần tìm kiếm của 1 hoặc nhiều đối tượng. Kéo chuột xuống dưới và click vào dòng chữ Tìm kiếm để hệ thống lọc ra tất cả các đối tượng theo tiêu chí được tìm trong đơn vị.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn