Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Câu trả lời

Trong biểu Thống kê trẻ em 0-5 tuổi, có dòng số 31 Trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến) hoàn thành CT GDMN? Làm thế nào để mục này lên dữ liệu?
Các đơn vị có trẻ đến học ở đơn vị xã khác, khi điều tra và chọn thông tin cho trẻ cần tích chọn vào 2 mục: trẻ học 2 buổi/ ngày và học đầy đủ theo quy định thì khi xã bên cạnh có trẻ đến học kích vào mục cập nhật thống kê sẽ lên số trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến) hoàn thành CT GDMN ở cột 31 mẫu M1 mầm non thống kê trẻ từ 0 đến 5 tuổi.