Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Xóa dữ liệu báo cáo


Sau khi cập nhật báo cáo nếu thấy chưa đúng hoặc chưa đủ mà không muốn cấp trên thấy số liệu thì người quản trị có thể vào chức năng này để xóa dữ liệu báo cáo. Bổ sung hoặc sửa đầy đủ thông tin thì vào Thống kê để cập nhật lại báo cáo để cấp trên thấy số liệu.

-        Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào Tiện ích sau đó chọn chức năng Xóa dữ liệu báo cáo.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn