Hệ thống quản lý giáo dục

Hoàn thiện thông tin cán bộ giáo viên


Hoàn thiện danh mục cán bộ giáo viên (Thực hiện bước 2)

-        Bổ sung thông tin cán bộ giáo viên: Sau khi upload thành công danh sách giáo viên lên hệ thống, tài khoản quản trị sẽ vào mục 1.Hồ sơ – 1.1. Cập nhật hồ sơ để thực hiện thao tác này.

           1 – Nhấp chuột vào để bổ sung và chỉnh sửa các thông tin cơ bản của giáo viên: Ví dụ như môn dạy chính, chức vụ kiêm nhiệm … Lưu ý: Các mục đánh dấu * là bắt buộc nhập.

           2 – Tích chọn các giáo viên muốn xóa.

           3 – Nhấp chuột vào để xóa các cán bộ giáo viên đã tích chọn.

 

Lưu ý: Để phân công giảng dạy cho giáo viên, bắt buộc phải chọn môn dạy chính và môn dạy phụ của giáo viên. Muốn bổ sung các Môn dạy phụ của giáo viên, đề nghị tài khoản quản trị vào Trang 4 để thực hiện.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấp chuột vào Lưu lại để hoàn tất quá trình bổ sung thông tin cho cán bộ giáo viên.

-        Cấp tài khoản cho cán bộ giáo viên: Muốn xem thông tin tài khoản của các cán bộ nhân viên, tài khoản quản trị cần vào Hệ thống – Người sử dụng để thao tác và thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường.

Lưu ý: Tất cả cá tài khoản của cán bộ giáo viên trong trường sẽ tự động được tạo khi upload thành công danh sách cán bộ giáo viên.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn