Hệ thống quản lý giáo dục

Giáo viên chủ nhiệm


Giáo viên chủ nhiệm khi đăng nhập trên hệ thống, ngoài việc thực hiện các công việc liên quan đến Giáo viên chủ nhiệm, có thể thực hiện việc đưa danh sách học sinh của lớp mình chủ nhiệm lên hệ thống, điểm danh cho các học sinh đó theo danh sách lớp.


-       Bước 1: Tạo câu mẫu cho GVCN – Tài khoản giáo viên chủ nhiệm nhấp chuột vào Tạo câu mẫu tương ứng với chữ GVCN để thực hiện tạo câu mẫu.

-         Bước 2: Đánh giá theo tháng cho học sinh – Tài khoản giáo viên chủ nhiệm nhấp chuột vào Đánh giá tương ứng với GVCN để thực hiện.

-        Bước 3: Đánh giá theo Kỳ cho học sinh: Tương tự như đánh giá theo tháng, nhập nội dung và đánh giá theo các công việc cuối kỳ của GVCN.Lưu ý:

-        Sau khi thao tác xong chức năng được phân công, đề nghị thầy/cô di chuột vào tên tài khoản của mình ở phía trên góc phải màn hình sau đó thao tác như hình dưới để thoát khỏi tài khoản.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video