Hệ thống quản lý giáo dục

Danh sách lớp, môn học và phân công giảng dạy


Tạo danh sách lớp – Danh sách môn học – Phân công giảng dậy (Thực hiện bước 3)

-        Tạo danh sách lớp: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.1. Quản lý lớp học sau đó nhấp chuột vào để thực hiện thao tác này.

 

-        Tạo danh sách môn học: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.2. Quản lý môn học sau đó nhấp chuột vào   để thực hiện thao tác này.

Các môn học chính xác đã được Sở GD&ĐT Hà Nam tạo sẵn, các đơn vị trường chỉ việc vào để copy sử dụng cho đơn vị của mình.

 

Lưu ý: Hiện tại hệ thống đã cập nhật chức năng copy môn cho từng khối/lớp. Copy các môn học cho toàn khối, sau đó vào từng lớp xóa các môn mà lớp đó không học.

 

-        Phân công giảng dạy: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.3. Phân công giảng dạy chọn chính xác khối học và môn học sau đó nhấp chuột vào   để thực hiện thao tác này.

Lưu ý: Các giáo viên dạy môn/lớp nào thì khi phân công giảng dậy sẽ hiển thị các giáo viên đó trong mục chọn. Điền đầy đủ thông tin và nhấp chuột vào   để hoàn tất quá trình phân công giảng dạy.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn