Quản lý Học sinh theo Thông tư 22

Bước 1: Cập nhật danh sách cán bộ giáo viên trong trường


BƯỚC 1: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG
         - Thực hiện: Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm, nhấp chuột vào chức năng 1. Hồ sơ CB – 1.1. Danh sách CB để thực hiện thao tác.


         - Tải file mẫu Excel nhập hồ sơ cán bộ: Tài khoản quản trị cấp trường nhấp chuột vào nút , khi đó màn hình hiển thi lên giao viện để tải file mẫu Excel và nhập đầy đủ, chính xác thông tin của danh sách cán bộ, giáo viên toàn trường.

            1 – Chọn  để bắt đầu thực hiện.

2 – Tải file mẫu excel cán bộ giáo viên và nhập đầy đủ thông tin vào (Lưu ý: Thông tin Ngày/tháng/năm phải để dạng text)

            3 – Nhấp chuột chọn chức năng Nhập từ Excel để thực hiện thao tác tải file mẫu và upload file đã điền thông tin cán bộ, giáo viên lên phần mềm.


        - Tải File cán bộ, giáo viên lên phần mềm: Nhấp chuột vào Tải file hồ sơ cán bộ sau đó thực hiện các bước như hình dưới, thành công sẽ có danh sách của cán bộ giáo viên.Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1