Quản lý Học sinh theo Thông tư 22

Nhập đánh giá cho học sinh


Giáo viên chủ nhiệm khi đăng nhập trên hệ thống, ngoài việc thực hiện các công việc liên quan đến Giáo viên chủ nhiệm, có thể thực hiện việc đưa danh sách học sinh của lớp mình chủ nhiệm lên hệ thống, điểm danh cho các học sinh đó theo danh sách lớp.


         -  Bước 1: Tạo câu mẫu cho GVCN – Tài khoản giáo viên chủ nhiệm nhấp chuột vào Tạo câu mẫu tương ứng với chữ GVCN để thực hiện tạo câu mẫu.


         -  Bước 2: Đánh giá giữa kỳ cho học sinh (Học kì 1, 2 làm tương tự) – Tài khoản giáo viên chủ nhiệm nhấp chuột vào Đánh giá tương ứng với GVCN để thực hiện.


         -  Bước 3: Đánh giá cuối kì cho học sinh: Tương tự như đánh giá giữa kì, nhập nội dung và đánh giá theo các công việc cuối kỳ của GVCN.


         -  Bước 4: Đánh giá cả năm: Đánh giá tương tự như cuối kì I, tuy nhiên bổ sung thêm phần đánh giá cả năm (HT/CHT).


         -  Bước 5: Quản lý phần đánh giá của GVCN: GVCN nhấp chuột chọn để thực hiện công việc này, đồng thời thao tác như trong hình minh họa phía dưới.


         -  Bước 6: Xem thống kê: Tài khoản GVCN nhấp chuột chọn để thực hiện xem thống kê và tải các mẫu biểu về để phục vụ in ấn.


         -  Bước 7: Khai thác bảng tổng hợp KQĐGGD: Tài khoản GVCN nhấp chuột chọn để tải các mẫu biểu về để phục vụ in ấn.


         -  Lưu ý: Sau khi thao tác xong chức năng được phân công, đề nghị thầy/cô di chuột vào tên tài khoản của mình ở phía trên góc phải màn hình sau đó thao tác như hình dưới để thoát khỏi tài khoản.


 

Chúc thầy/cô thành công!


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1