Quản lý Học sinh theo Thông tư 22

Bước 3: Tạo danh sách lớp – Danh sách môn học – Phân công giảng dậy


BƯỚC 3: TẠO DANH SÁCH LỚP HỌC - MÔN HỌC - PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
         -  Tạo danh sách lớp: Vào chức năng 3. Kế hoạch – 3.1. Quản lý lớp học sau đó nhấp chuột vào   để thực hiện thao tác này.


         -  Tạo danh sách môn học: Vào chức năng 3. Kế hoạch 3.2. Quản lý môn học sau đó nhấp chuột vào   để thực hiện thao tác này.

         -  Các môn học chính xác đã được Sở GD&ĐT tạo sẵn, các đơn vị trường chỉ việc vào để copy sử dụng cho đơn vị của mình.

 

        Lưu ý: Khi thêm thành công các môn học cho toàn khối, sau đó chúng ta có thể vào danh mục môn học để sửa hoặc xóa các môn học trong một số lớp.


         -  Phân công giảng dạy: Vào chức năng 3. Kế hoạch 3.3. Phân công giảng dạy chọn chính xác khối học và môn học sau đó nhấp chuột vào   để thực hiện thao tác này.


        Lưu ý: Các giáo viên dạy môn/lớp nào thì khi phân công giảng dậy sẽ hiển thị các giáo viên đó trong mục chọn. Điền đầy đủ thông tin và nhấp chuột vào  để hoàn tất quá trình phân công giảng dạy.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn